دبیرستان نجفی الهی مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده بگذار میان دانش آموزان بذر محبت بکارم و هر جا آزردگی است ببخشایم ـ هر جا شک است ایمان و هر جا نا امیدی ست امید هر جا تاریکی است روشنایی و هر جا غم است شادی نثار کنم خدایا! توفیقم ده که بیش از طلب همدردی ـ همدردی کنم پیش از آنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم پیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم زیرا در عطا کردن است که میستانم و در بخشیدن است که بخشنده می شوم اکنون در راه رسیدن به اهداف والای این آموزشگاه از دستان پرمهر شما اولیاء گرامی , دانش آموزان عزیز و همکاران محترم انتظار همفکری و یاری دارم. و من الله التوفیق حسام سیدنا تلفن:32222713 http://najafisch.ir 2020-09-30T19:56:04+01:00 text/html 2018-04-17T12:40:46+01:00 najafisch.ir دبیرستان نمونه دولتی نجفی (آقای اکبری) صفحه نخست http://najafisch.ir/post/3 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center" style=""><div align="center" style=""><font style=""><div align="center" style=""><div align="center" style=""><font style=""><font style=""><div align="center" style=""><font style=""><div align="center" style=""> <div style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); direction: ltr;" align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/742/2225438/ron.jpg" alt=""></div><div style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); direction: ltr;" align="center"><br></div><div style="font-size: medium; direction: ltr;" align="center"><font color="#33cc00"><font color="#006600">پیامبر اکرم(ص) :</font></font><span style="color: rgb(51, 102, 255);">همنشین خوب نعمت و همنشین بد، بلا و مصیبت</span></div><div style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); direction: ltr;" align="center"><br></div><div style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); direction: ltr;" align="center"><br></div><div style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255); direction: ltr;" align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/580/1738344/anigifartarr.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"> <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/580/1738344/1414.jpg" alt="" hspace="0" height="211" width="488" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="3" style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255);"><div align="center"><table style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none" height="275" width="451" cellspacing="2" cellpadding="2" align="middle"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none"> <p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/580/1738344/123.gif" alt="" hspace="0" height="353" width="439" vspace="0" border="0" align="bottom"></p></td></tr> <tr align="center"> <td style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#990000"><b>اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز حتما قسمت اطلاعیه ها را ملاحظه فرمایید</b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></td></tr> <tr align="center"><td valign="top"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/bartar" target="" title=""><font color="#3366ff"><font size="4">دانش آموزان برتر معرفی شدند</font></font></a></td></tr><tr align="center"><td style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#993399">ثبت نام نمونه دولتی sanjesh.isfedu.ir<br></font></td></tr> <tr align="center"> <td style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none"><a href="http://sannad.medu.ir/" target="" title=""><font size="4" color="#3366ff">ثبت نام مدارس تیزهوشان </font></a><a href="http://najafisch.ir/extrapage/e" target="" title=""><font size="4" color="#3366ff"><br></font></a></td></tr><tr align="center"><td style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; border-image: none"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/mosabeghe" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#996633"><b><font size="4" color="#996633"><b>مسابقات قرآنی به سوی نور (آقای نجاریان)</b></font></b></font></a></td></tr><tr align="center"><td valign="top"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font color="#33cc00"><font color="#006600"><a href="http://s6.picofile.com/file/8250603484/165169.rar.html" target="" title=""><font size="4">نمونه سوالات خرداد</font> <img src="http://s6.picofile.com/file/8250603642/animated_arrow_11.gif" alt="" hspace="0" height="35" width="62" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></font></font></font></font></font></td></tr></tbody></table></div></font><font size="3" style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255);"><br> <div align="center"><font size="3"><font size="3"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><strong><strong><strong> <div align="center"> <table style="WIDTH: 280px; HEIGHT: 557px" height="557" width="280" cellspacing="1" cellpadding="2" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/d" target="" title=""><img class="thumbnail" style="max-height: 125px;" alt="forz_imagesnhrzxpxt.jpg" src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=forz_imagesnhrzxpxt.jpg" height="77" width="91"></a></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="+0"><font color="#3366FF"><b><font size="2">درباره مدرسه&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></font><br></font></p></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a title="" href="http://najafisch.ir/extrapage/mosabeghe" target=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420634/67999206897335811919.jpg" alt="" hspace="0" height="65" width="90" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><font color="#3366FF">&nbsp;مسابقه و جایزه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></font></p></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/a" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243421492/dor.jpg" alt="" hspace="0" height="72" width="96" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="+0"><font color="#3366FF"><b><font size="2">آلبوم&nbsp; عکس </font></b></font><br></font></div></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/k" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420626/57736604022678544517.jpg" alt="" hspace="0" height="68" width="99" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3366FF"><b>كادر <br>مدرسه</b></font></p></td></tr> <tr> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/n" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243420534/17584095220079132295.jpg" alt="" hspace="0" height="87" width="87" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font size="+0"><b><font size="2" color="#3366FF">انجمن اولیاء </font></b><br></font></font></p></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/e" target="" title=""><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><strong><strong><strong></strong></strong></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a></font><font color="#3366ff"><font color="#3366ff"><font color="#3366ff"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><strong><strong><strong><a href="http://najafisch.ir/extrapage/p" target="" title=""><img style="margin-top: 0px; margin-left: -4px; margin-right: -10px;" class="rg_i" name="qSV874_hMjZpHM:" alt="Image result for ‫تحقیق‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEhAQDxAQFBIPEA4QDxUUEhAQFBAUFREXFxYSFBQYHCggGBolHBQVITEhJiwrLi4uFx81ODQsNygtLisBCgoKDg0OFxAQFywlGCE1KzcrLDcsLCwsLissLis4LCw3NzUsKzIrKywsLCwrLCs3KysuNzcrKys0NyssODcsN//AABEIAOAA4QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABQYBAwQHAv/EAD0QAAICAQEFBAcGBAUFAAAAAAABAgMRBAUGEiExQVFhcRMigZGhscEUIzJCUnIHYoLRM5KTovEVQ1Rjc//EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAwQFAv/EACMRAQACAgIBAwUAAAAAAAAAAAABAgMRBCExEjJRBRNBYdH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABiUsHw7QNgNXpTKtA2AwnkyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADTdeo+ZnUW8EW37CGlfnmB2TuPn0xxO4+HaBIK4emI70wV4EpC/B202qS8e0gI3G/Tavhkn7wJwGEzIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARO3LscMe/LIZ3HZvLPE4/s+rIR2gdzuPj0xr09EprifKPxl5I+YaWVr4ak545Nr8K/dPp7sgbHqF3m/S1uz8Mo58Xg26fdaT/xbeHwgk/8Ac/7HdDdqhfnv/wBVr5YJ2vTmls25c0ovyaOealB4kmn4rBKf9AivwX6mPla5fCSZya3ZesSxC2NyXSNi4Jf5lyHYmdnW8VcX7PdyOoqWyduumXodRCUObfrJ5Xj3SXiiyPXVLC44+sk1z6p9pUdIMJ5MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVze+vlXPubi/b0K1VJfik/VXNl32/VGVFvG8JR4k+5roUbZlHpprP8Ah1tN/wA0gJzQ6eWoxKzMafyw/DKz93dHwJ2FsYJRglFLkklhI4I2CUwO2WqZ8/afE4XIxxASEdT4m+GqIjjOnSwcn4LqB07R0Veohw2R/bLpKD74soe1abtJZwylnCzCXZOGe7sa7UeiFc3uo9JBpfiguOHi0ucfJrkBJ7qbQ9PTn9Lx8CaKRude6qnzwpScksLl3ZLZotZGzOOq6gdYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzj1m0YV9eb7kBEb66jhqjWnj0k+f7YrL+hEbIpcILPV+s/bz+vwNO8+0nc4dEoppY/mnFfUlNJzSA3wPvhPuFRtjUBz8I4TsVJtqriuqA4qNM5+C7WSddSisL/AJEror6cjmu1T7Fj5gdTILeGxcsNdGnjmfeoul2tkNtG3kwI/Q6hrlksuwLfvUu9PPuPPqtorjlFc+CWH4Z5l23Tnx2pr8sG38gLmAAAAAAAAAAAAAAAAAYbAyDnnqV2cznu1ris+qBs2jq+Bcur+BRdrbS5vn2nXtfbleJcc1F+LxnPcVLXSlKyVaXFKLWcc+qynnuJtZrMRvXTr1l+YSl+lJ+xSi38i4bIlxJePMo0K7G3Woxkljj4XlpSTTXks8yw7ma7K9FN+vS+CXil0l7UPyi51VHTGg+9PFYNxRpVIlSbgByTpOW6olGjRZRkCA1RWNtXuMZPsSbfgu9l+loa/wAyz5son8S9sRrgtBpor02oxGzCXqQbXJ+L+QELuJu9PXQut4/R8dznxcPFlJcKXzPUth7GhpYcMW5SeOKTxmWPkjm3O2QtJpq68YfCnL3E4AAAAAAAAAAAAAAAYGQDI3aWsUWot4WMvxOfbm9Gk0afprVxYeIRalJ+xdDyzeb+JUrpxdVUYwg3+J5lJdza5IztlpXqZduD6fnzR6q16+fD0mzX5/Cc07285ZWdhbfq1Vasg8dkovrF46HfbtKEVltGkS47VmszE+Yebb403vXW0whOblwygopvk1/yWLSaW2mOljqMRttjGqUZSf3fXglNJ5aeMY72atdtzWW2TjpVXRBtRd7ipXSXdBflXPlkue7e6Wjq0sdXbB3al1yslddKVk+LnhrPKKz2Iyrj9MzLu5HL+7ipjmPaptldknztnCa5J14goruUcYx5n3VK3TyhfXNzsgsWZwvSxzns7V2G/URw2fHU104Hpm623qtXWpVyWV+KPRxfc12E6eFqq2qfptNOVdnbjpLwki7bB36tliGqoeenHBpp+wC/Ahqt5dLLrbw/vUofMzZvPoYrMtVSv60NiYPmTKhtD+I2grT9HKd0uxVxeH/U+RBT3k1mufClKiqXSur177POX5F5E2ulj3m3mVSlXp8TuSfE/wAlP805d/gV/cPdedtstfqsycpcUOLrJ/q8ia2LukuUr4qME+KNSecvvsl2st8IpJJJJLkkuSRUfQAAAAAAAAAAAAAfLkjh2rtSvTxcpyXq8OVnnzeM4PFN99+dXZbbT6RwrhJxUYNx4l2Ntc2Z5MkUjbs4fDnk3msWiIjzt6pvBvvotJlSs47F+SHrP2vojzDeT+JupvzGpqmvpiD9Z+cv7FT0Oy9VqucYuMObc5+pHzyyX2TsjTcfBRXbtHUZ5xqjiit/+yzol5nPvJk/UPZrj4XE791vmf4iNLpNXrZfdQnPLy5PkvNtkxpdg6SmahfOzV6ns02mTnz7pSXKPtPQNnbh6vUKP2/UqinljSaP7tY7rLlzl7F7S77F2DpdFDg0tFdSfXhilKXjKXWT8zSmCI8uLk/Vr36r4UDZu5uv1UVG5VbP03LFNCjZqJL+ex5jF47sls0G4ugpSxVKbXbZZZY34vLLKjJvEa8PJvebTuVb2xuhTe4Sg/ROC4XwRWHHy7/E6NuRVOlVUemI1ryS7ScK5vfPlXH9z+hXyoeohzNHCd2oRyTA14MKPPKyvLkZyEwOqrU2/r98Uzu2bsZ6yahZbhYb5Qj2dhHVssG7FnDdW+9te9YJqF2lNHuFpIPM3Ofm0l8CxaLZ9VKxVXGK8Fz951AqMIyAAAAAAAAAAAAAwzIA8y34qhRqJ3am2dddjjwy4eKLXClw9yeU+pVXoFqbYS0OgndbNKMZWqcKEl/3eNrDj8T3WUc9QkSYifLSmW1J3V53s3+GrtxLa2pld0f2elyp08PDliU154L5oNBTp4KuiqFcI8lGEVFL2I6TIiNPibTbuQAFQAAAqe90s2RXdD5sthU95lm3+iIFWvgR9zwTlteTg1el6gRfGOM6I7H1E6rL648UKniXf44Xbgjq22B31zJnZNmJQfdKL9zIWipsnNBVgD0pMyc+gs4q65d8Vnzxg6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFX3lX3q/Yvmy0FZ3qklOH7H8wIWSNF1eTMrzDtTAs+59a+zyXfZZnx6FH3j2T9l1EoJfdz9evwTfNexl53Rlmqfd6T6I+N9dn+lo40vWofGvL8y93P2AUbTLoS+mRFaZknp7ALhu9bmDj+l/BksVfYWqSsSzyl6v8Ab4lnAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUd7pP0sf2L5luKlvavvY/sXzYFfcTDRucTXNcgLlupTw6eL/XKcvjj6EvbWpKUX0kmn5NHPsqrgpqj3Qj8eZ1geP35qsnX+ic4+6TR9w1LOje2rh1d+O2Sl74ojqwJnZWqk7alnrZWv9yPTEeZbvQzfT/8ASD+J6agMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyq7fjx3NL8sVH6/UtM3hN9ybKXqdenKUuWW8sD5WjOfUaVrHdlG77cu8y9UmBdq1yXkjMnhN9ybOTZWp9LVCfbzT808HW1kDyvbEnddOz9Us+S7DVTomS+3NA9PbLP4Jtut+H6fNHLRcgO7Y+k4LK55/DOMn5ZL8mUSnVJFh2Br+NyrznEeJeHNJr4gTYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxKOeT7eRXtRufRJtxndDLziMk17mmWIAVGe46fTVWf5IszVuSk/W1VrXcoxj8S2gDn0OkjTCNcM8Memebfi2dAAHPrNHXdFwtipRfY/p3FZ1G5MM5pvnHwklP48mW4YApa3Nu/8mP+m/7k5sLYi03E3Y5zksNtcOFnokTAAAAAAAAAAAAAAAP/2Q==" data-sz="f" height="88" width="88"></a></strong></strong></strong></font></font></font></font></font></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#3366FF"><b>پژوهش</b></font><br><br></font></p></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/par" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243420576/31153364857092457874.jpg" alt="" hspace="0" height="73" width="80" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> <p align="center"><font color="#3366FF"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><b>بسیج و پرورشی</b></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="+0"><br></font></p></td> <td> <div align="center"> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/bartar" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420584/46691493247177275971.jpg" alt="" hspace="0" height="78" width="78" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font> </div> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="+0"><font color="#3366FF"><b><font size="2">دانش آموزان برتر </font></b></font><br></font></div></div></td></tr> <tr> <td> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/e" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420700/81065351479726387969.jpg" alt="" hspace="0" height="71" width="82" vspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp;</font> </div> <div align="center"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/e" target="" title=""><font color="#3366FF"><font face="Mihan-IransansBold"><b>اطلاعیه ها</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"> </font></a></div></td> <td> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://10006016.ir/bazi" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420668/69994811794931693095.jpg" alt="" hspace="0" height="63" width="92" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3366FF">بازی</font></b></font></div></td> <td> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/extrapage/elmi" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243420600/55740474803656387507.jpg" alt="" hspace="0" height="70" width="52" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div> <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b>مطالب <br>علمی</b></font></div></td> <td> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://najafisch.ir/message" target="" title=""><img style="WIDTH: 72px; HEIGHT: 64px" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8108820468/nameh.jpg" hspace="0" height="115" width="46" border="0" align="bottom"></a></font></p> <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><font size="+0">نظرات </font>و <br>پیشنهادات</b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p></td></tr></tbody></table></div></strong></strong></strong></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></div></font></div></font><font size="3" style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="3"><strong><strong><strong></strong></strong></strong></font></font></div></font></font></div><font size="3" style="font-size: medium; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="3"><strong><strong><strong></strong></strong></strong></font></font></div></font></div><font size="3" style="font-size: medium;"><font size="3"><strong><strong><strong></strong></strong></strong></font></font></div></div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><strong><strong><strong></strong></strong></strong></font></font></font> </div><br><div align="center"><font size="3"><font size="3"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3"><font size="3"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><font size="4" color="#cc0000"> <div align="center"><strong><strong><strong><font size="4" color="#cc0000"><strong><strong> <div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8247724000/mm.rar.html" target="" title=""><font size="4" color="#cc0000"><strong><strong>دانلود مووی میکر movie maker</strong></strong></font></a><font size="4" color="#cc0000"><strong><strong><br><br><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/8188376368/mokhtasat.zip.html" target="">دانلود برنامه آموزشی <img alt="" src="http://aks.roshd.ir/photos/3.36.medium.aspx" hspace="0" height="59" width="71" border="0" align="bottom">جنگ مختصات</a><br><br></strong></strong></font><font size="4"><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/8188375668/bazinamaz.rar.html" target="">دانلود بازی شکست موانع نماز</a></font><br></div></strong></strong></font></strong></strong></strong></div></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></div></div><div align="center"><strong></strong></div></div><strong><font size="3"><font size="3"><font size="4" color="#cc0000"><strong><strong><strong><font size="4" color="#cc0000"><strong><strong></strong></strong></font></strong></strong></strong></font></font></font></strong></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font> <br><br><a href="http://najafisch.ir/message" target="" title=""><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV1tZHWO9nfCSAm31TXMmbuXXCewR_O8C04QTZPBvs9UvI-7QEuw" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -5px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV1tZHWO9nfCSAm31TXMmbuXXCewR_O8C04QTZPBvs9UvI-7QEuw" data-sz="f" name="6NbqkrIE-jxLfM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫پیشنهادات‬‎" height="133" width="181"></a><br><br><font size="3" color="#666600">نظرات شما<br><br></font><br>V<div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">16:31:07 دوم مهر 1395</div><br><div class="messageOne-body">سلام خدمت کادر دبیرستان نجفی.<br> خواستم تا مدارس شروع نشده بگم که لطفن امسال حساب ویژه ای روی مسابقات ورزشی باز کنید.من به شخصه اینو تضمین میکنم که امسال مدرسه ی ما رتبه میاره.<br> و اینکه مربی هر تیم ورزشیه یک مدرسه باید دبیر ورزش باشه .<br> پارسال توی مسابقات ما از همون ابتدای بازیه اول (فوتسال) معلم ورزش سالن رو ترک کرد.<br> .نشون به اون نشون که اواخر بازیه احرکه ما ۲_۱ جلو بودیم(و با این برد سعود داشتیم) ، بچه ها شاهد بودن که به جای ۵ نفر ۳نفر. توی زمین بودن(از تیم ما) و روی همین تعویض های خوشگل و اشتباهات زیبای اقای ... ما گل خوردیم و بعد از اون یک گل دیگه خوردیم و کارمون تموم شد.اونروز بچه های نجفی با حقارت سالن رو ترک کردن و همه ی بچه شنیدن که اقای ...به مربی تیم حریف گفت که این کارش عمدی بوده و دلیلشم این بود که بچه ها هفته ی بعدش امتحان داشتن.در صورتی که مسابقات در کل یک روز(یک تایم مدرسه ای) طول کشید.<br> لطفن و خواهشن این صحبت ها رو بزارین روی صفحه ی نظرات تا خونده بشه.<br> و شاید نگاهی بشه.<br> در ضمن وبلاگ ماله من نیس.<br> <br> با تشکر<br> reza.ra_V</div><br><br><br><br><div class="messageOne-info"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">امیرحسین زهتاب</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">20:48:04 هجدهم تیر 1395</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">در رابطه با دبیران</div></div><div class="messageOne-body">سلام خدمت شما عزیزان خسته نباشید خوهشا برای كلاس روز پنج شنبه ها فكری بكنید و حتما فكری هم برای دبیر ... بهتر بكنید باتشكر امیدوارم همیشه شاد خوشحال باشید<br><br></div><div class="messageOne-info"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">صالح جوانمرد</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">10:25:03 بیست و هفتم خرداد 1395</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -445px;">sjja@gmail.com</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;"> نقد</div></div><div class="messageOne-body">خواهشمندم برای سال تحصیلی 96-1395 دبیرانی بهتر برای کلاس های پنجشنبه بیاورید استفاده ای که ما نهمی ها از این کلاس ها بردیم به درد آزمون ورودی نمی خورد و همه دانش آموران بر اساس توانایی ها فردی خود نتیجه گرفتند </div><br><div class="messageOne-info"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">خانم اسماعیلی<br></div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">10:25:03 بیست و هفتم اردیبهشت 1395</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -445px;"><br></div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;"> نقد</div></div><div class="messageOne-body">از آقای سیدنا و بقیه همکارانشون برای برگزاری جشن تکلیف هشتمی ها خیلی ممنونم<br>چند روزیه که پسرم نمازش را مرتب میخونه<br>اجرتون با خدا<br> </div><br><br>انش اموز<div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">13:13:12 چهاردهم اسفند 1394</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">نقد </div><div class="messageOne-body">با سلام به شما <br> من تقریبا هر روز به سایت سر می زنم ولی متاسفانه نه سایت انگونه جذاب است نه مطالب ان شاید هم هر دو ماه یه بار مطلبی می گذاری <br> لذا بنده پیشنهاد می کنم اول با سرزدن به سایت مدارس دیگر اول مقایسه کنید و حداقل هفته ای یه مطلب بگذارید مثل دانش اموزان برتر با معدل که نزدیک دو ماه پیش از تقدیر دانش اموزان برتر می گذرد ولی هنوز این مطلب را نگذاشتید</div><br><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">تشکر از کادر مدرسه</div><div class="messageOne-body">سلام و عرض خسته نباشید به تمام اساتید محترم و زحمت کش و کادر بسیار عالی مدرسه ممنون بابت همه چیز که در این چند ماه برای ما انجام دادید . از کادر مدرسه تقاضا میشود کلاس 7/2 را به اردوهای تفریحی ببیرید عرفان رضایی 7/2<br><br><br></div><div class="messageOne-info" align="center"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">نهمی هستم</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">20:21:09 بیست و دوم آذر 1394</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">سلام</div></div><div align="center">سلام خدمت شما زحمت کشان مدرسه نجفی شما تمام کارتان درست است اما چرا بین بچه ها فرق میگذارید این کارتان بسار زشت است<br><br><br>واقعا دمتون گرم <br> امید زنگنه پور مدرسه نجفی <br><br></div><div class="messageOne-info" align="center"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">علی یحیی آبادی</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">22:54:09 سیزدهم آذر 1394</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -445px;">aliyahyaabadi500@gmail.com</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">》خسته نباشید《</div></div><div class="messageOne-body" align="center">سلام.<br> خسته نباشید میگم به همه ی کسانی که تلاش و کوشش فراوان میکنند که محیطی جذاب و مفراح داشته باشیم.<br> بسیار سپاسگزارم.<br> ازشما خواستار بیشتر برنامه های تفریح و به خصوص برای نهمی ها هستم.<br> باتشکر♥♥♥</div><div align="center"><br><br></div><div class="messageOne-info" align="center"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;"><b>متین عباسپور</b></div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">18:34:08 دهم آبان 1394</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -445px;">www.matin9731@gmail.com</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">najafi school</div></div><div class="messageOne-body" align="right"><div align="center">باعرض سلام و خسته نباشید.مرسی از سایت جامع وکاملتون.انشاالله به لطف خدا وزیر سایه رهبری مدرسه ای واقعا نمونه ودرخشانی داشته باشیم.یاعلی<br><br></div><div class="clearfix comment_row-senderInfo" align="center"> <div class="comment_row-name"> محمد مهدی ساکت </div> <div class="comment_row-date"> سه شنبه 12 آبان 94 21:05 </div> <div class="comment_row-email">mahdi.saket110@gmail.com</div> </div> <div class="comment_row-body"><div align="center"> باعرض سلام وخسته نباشید خدمت همه ی عزیزانی که برای ما زحمت می کشند.<br> دستتون درد نکنه خیلیییییییی عالی بود؛انشاالاه موفق باشید......<br><br></div><div class="messageOne-info" align="center"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">امیر حسین پنایی</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">18:09:08 شانزدهم آبان 1394</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -445px;">www.ahmad.panahi@gmail.com</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">مدرسه</div></div><div class="messageOne-body" align="center">سایت خیلی جالبی است ولی اگر متنوع باشد بهتر است<br><br><div class="messageOne-info"><div class="senderName" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -330px;">عرفان قادرین</div><div style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -390px;">15:12:08 بیست و ششم آبان 1394</div><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;">تشکر</div></div><div class="messageOne-body">عالیه خیلی خوبه فقط لطفا با مدرسه هماهنگ باشید ممنون☺☺☺<br><br>حسین<br>&nbsp;سلام - چرا مدرسه جایزه نمیده - فقط قول ندید<br><br>من نهم هستم<br>آقای اکبری این چه سایت افتزاهیه - هیچ چیزیش به درد نمیخوره<br></div><br></div><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><a href="http://www.doctorvali.ir/extrapage/pezeshki" target="" title="">اطلاعات مهم پزشکی</a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br>1396 تلگرام مدرسه: @najafischool<br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8277012850/%D8%A2%D8%B0%D8%B194.rar.html" target="" title="" style=""><font color="#3366ff">نمونه آزمونهای پیشرفت تحصیلی و پیمایش علمی</font></a><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><a href="http://s9.picofile.com/file/8277012850/%D8%A2%D8%B0%D8%B194.rar.html" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/gs6g_green-animated-arrow-right.gif" alt="" hspace="0" height="29" width="29" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></font></font></font></font></font>&nbsp; <br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8282977268/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.rar.html" target="" title="">پیمایش علمی تیزهوشان هفتم</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8282977442/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.rar.html" target="" title=""><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff">پیمایش علمی تیزهوشان ه<font color="#3366ff">شتم</font></font></font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font></font><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8282977642/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85.rar.html" target="" title=""><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff">پیمایش علمی تیزهوشان نهم</font></font></font></font></font></font></a><br><br><br>دانش آموزان علاقه مند به شرکت در <font color="#FF0000"><b>جشنواره خوارزمی رشته ادبیات</b></font> فایل زیر را دانلود<br>نمایند .تاریخ آزمون&nbsp;&nbsp; روز چهارم دیماه (دانش آموز باید تصویر موردنظر را تفسیر ادبی نماید)<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8278078168/tafsir_adabi.rar.html" target="" title=""><b><font size="5">دریافت فایل</font></b></a><br><br><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff">انش آموزان علاقه مند به شرکت در <font color="#FF0000"><b>جشنواره خوارزمی رشته آزمایشگاه</b></font> فایلهای زیر را دانلود<br>نمایند .تاریخ آزمون&nbsp;&nbsp; روز چهارم دیماه</font></font></font></font></font></font> <br><br><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278077676/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><b><font size="5">دریافت فایل1</font></b></a><br></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><font size="3"><font color="#3366ff"><a href="http://s8.picofile.com/file/8278077842/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%871_AZoloom.pdf.html" target="" title=""><b><font size="5">دریافت فایل2</font></b></a><br></font></font></font></font></font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8278078076/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="" title=""><b><font size="5">دریافت فایل3</font></b></a></div> <div class="clearfix"> </div> <div class="replybutton"> <a class="clearfix " id="replybutton_924221"> </a> </div> <div style="direction: rtl" id="form-wrapper-144661282056398f5418345"> </div> <div class="clearfix"> </div> </div></div> </div>